European Style Plug Extension

European Style Plug Extension

$8.45+ Shipping

SKU: 151666

European Style Plug Extension

For use with European style 12V/15V power outlet